JIHOMORAVSKÝ KRAJ JUDO

KALENDÁŘ TURNAJŮ a REZERVACE CARESYSTÉMU

!!!!

Pro pořádání krajských turnajů 

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

ROZHODČÍ, STK a team pro "IT podporu"

Pro bližší informace kontaktujte TOMÁŠE SKALKU, komise rozhodčích, 723966059, tomas.skalka@seznam.cz 
 


Martin Truhlář, Matěj Špička, Mikuláš Richter, Jan Doležal a Petr Dvořák

reprezentovali v červnu CZ a JMK za výběr U 16 na turnaji a tréninkovém kempu v Baku - AZE.


TURNAJE 2023


Sportovní kalendář_ČSJu 2023


PROGRAM PODPORA

podpora všem krajským klubům pro pořádání turnajů v JMK v tomto kalendářním roce.

STARTOVNÉ NA TURNAJÍCH POŘÁDANÝCH V RÁMCI KSJu JMK ZA VŠECHNY KATEGORIE MLÁDEŽE (MLÁĎATA - DOROST) BUDE FINANCOVÁNO Z ÚČTU KSJu JMK.

ÚHRADA STARTOVNÉHO BUDE PROVÁDĚNA NA ZÁKLADĚ FAKTURY VYSTAVENÉ POŘADATELEM ZA VŠECHNY ČLENY KSJu JMK, DO 7 DNÍ PO SKONČENÍ TURNAJE DLE NASTAVENÝCH PRAVIDEL PODPORY.


V kategorii Kalendář doplněny nové rozpisy. 

Dodržujte prosím důsledně veškerá hygienická opatření a omezení z nich vyplývající.
Jedná se především o omezení počtu účastníků a jejich doprovodu, způsob přihlašování, ...
Tato omezení jsou součástí každého rozpisu a může dojít k jejich doplnění dle aktuálních podmínek.
O případných změnách se Vás pokusíme obratem informovat.

!!!

NOVĚ PŘÍCHOZÍ ČLEN DO 

VAŠEHO KLUBU z UKRAJINY


Při registraci nového člena z UKR do evidence je nezbytné u nového zápisu v profilu zaškrtnout políčko "cizinec", následně zmizí požadavek na "r.č.".  

Svaz jej ode dne provedení registrace vede jako svého nového člena a je již pojištěný na náklady svazu.
Pokud by nový člen startoval na turnaji pořádaným ČSJu a potřeboval by licenci, je nezbytné udělat v evidenci objednávku jeho licence a zaslat toto číslo objednávky na svazového sekretáře 
kalous@czechjudo.cz uvolní pak jeho kartu k tisku bez úhrady poplatku za licenci.


Kalendář akcí

Trenéři / rozhodčí

Podpora pro kluby


Na těchto stránkách bude pravidelně zveřejňováno vše, co se týká soutěží v Jihomoravském kraji a spojených oblastech (Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a kraj Vysočina). POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?