JIHOMORAVSKÝ KRAJ JUDO

KALENDÁŘ TURNAJŮ a REZERVACE CARESYSTÉMU

S účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin platí USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření.


Pro oblast našeho sportu platí do 25.10.2020 do 24:00 tento zákaz:
Hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb 
a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti.
Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na sportovní akce.
Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center.

Z výše uvedeného vyplývá, že je prakticky nemožné provozovat tréninky juda ve vnitřních prostorech. Výjimkou je společný trénink v počtu do 20 osob ve venkovním prostředí.

Celý text usnesení najdete zde...

V SOUVISLOST S AKTUÁLNÍM VLÁDNÍM OPATŘENÍ SE V ROCE 2020 RUŠÍ PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŽACTVA!


Zrušené soutěže:

17.10.2020 - PČR starších žáků - Mladá Boleslav - ZRUŠENO 
18.10.2020 - PČR starších žákyň - Mladá Boleslav - ZRUŠENO .
17.10.2020 Turnaj mládeže v judu - Tvrdonice - ZRUŠENO
24.10.2020 VC Pohořelic - ZRUŠENO
24.10.2020 - PČR mladších žáků PRO Sport Teplice - ZRUŠENO 
25.10.2020 - PČR mladších žákyň PRO Sport Teplice - ZRUŠENO  
21.11.2020 - Šampionát Moravy mláďat -ZRUŠENO
29.11.2020 - Gladork Cup - Znojmo - ZRUŠENO
5.12.2020 - Mikulášský turnaj mláďat - Kostice - ZRUŠENO
12.12.2020 - Líšeňský pohár - Brno -ZRUŠENO
12.12.2020 - Muži- Moravská liga - Brno -ZRUŠENO
12.12.2020 - Družstva staršího žactva - Brno -ZRUŠENO


V kategorii Kalendář byly přidány nové rozpisy.

Dodržujte prosím důsledně veškerá hygienická opatření a omezení z nich vyplývající.
Jedná se především o omezení počtu účastníků a jejich doprovodu, způsob přihlašování, ...
Tato omezení jsou součástí každého rozpisu a může dojít k jejich doplnění dle aktuálních podmínek.
O případných změnách se Vás pokusíme obratem informovat.

 Informace k začátku podzimní sezony 20´ 

Dobrý den,

 vše je zatím dost nejisté vzhledem k tomu, že se situace vlivem nákazy, či rozhodnutím Vlády může změnit ze dne na den.

Roušky na soutěžích:

- Platí povinnost nosit roušku na vnitřních akcích s více než 100 účastníky. Tato povinnost se netýká sportovců při soutěži. Všichni ostatní - jako doprovod, trenéři a ostatní účastníci roušky mít musí.
- Zatím není příliš jasné, zda musí mít sportovci roušku i mimo tatami, takže doporučuji na závody roušky pro všechny. ČSJU zpracuje podrobnější výklad týkající se především nošení roušek rozhodčími a STK.
- Doporučuje se již na rozpise uvádět, že účastníci se musí podrobit aktuálnímu epidemiologickému opatření (nošení roušek). V případě, že nebudou tato opatření respektovat, budou ze soutěže vyloučeni. Jedná se o ochranu pořadatele soutěže před případným finančním postihem.
Postup na republikové soutěže:
- Systém postupu na PČR žactva a dorostu je popsán v aktualizovaném Rozpisu mistrovských a kvalifikačních soutěží 2020. Ke stažení zde:
https://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/stk/rozpis/2020/ROZPIS2020%20-%20podzim.pdf

- Za JMK je důležité, že z kvalifikačních turnajů mladšího žactva vypadla VC Blanska (25.4.2020) a Brno CUP (12.-13.9.2020).

Počítají se tedy body z proběhlých soutěží - VC Veselí n. Moravou (8.2.2020) a ČP Ostrava (29.2.2020).
Poslední soutěží pro zisk bodů do krajského Ranking listu mladšího žactva je VC Adamova (3.10.2020).
- Krajská kvalifikace starších žáků JMK proběhne také v rámci VC Adamova (3.10.2020).


O případných změnách Vás budu informovat jak e-mailem, tak na webu www.judo-jmk.cz

S Pozdravem

Miroslav Klíma
STK JMK

HLEDÁME NOVÉ ROZHODČÍ

Praktická část školení rozhodčích III.třídy proběhne na turnaji v ADAMOVĚ 3. 10. 2020


Pro bližší informace kontaktujte TOMÁŠE SKALKU, komise rozhodčích, 723966059, tomas.skalka@seznam.cz 

POZVÁNKA NA RANDOROVÉ TRÉNINKY     kategorie U 13 + U 15

Tréninkové srazy RVŽ zaměřené na randori se budou konat vždy v pondělí od 17 do 19 hodin ve sportovní hale SKKP Brno, Vodova 108.

Tyto tréninky jsou určeny pro mladší a starší žáky a žákyně z krajů Jihomoravského, Zlínského a Vysočiny. Po domluvě i ostatní kluby.

Tréninků se můžou zúčastnit i mladší sportovci po domluvě s trenérem a starší sportovci nižší váhové kategorie.

RANDOROVÉ TRÉNINKY v roce 2020

9.9. Středa

28.9. Pondělí

12.10 Pondělí

2.11. Pondělí

23.11. Pondělí

14.12. Pondělí


Trenéři ze spřízněných oddílů jsou na tatami také vítáni.

Prosím o sdělení dalším trenérům a rodičům, kteří by měli zájem podílet se na společné přípravě sportovců.

Před každým tréninkem prosím o poslání e-mailu, nebo sms kolik přibližně přijede od Vás z klubu sportovců.

TABULKA MOTORICKÝCH TESTŮ PRO ZAŘAZENÍ DO KVŽ V KATEGORII U15 níže.

Příprava pro RVŽ (regionální výběr žáků)  

U15, proběhne na kempu:

14. - 15. 9. 2020 Brno RVŽ ČR


Jednotlivých kempů se zúčastní celkem 10 - 15 sportovců z JMK, Vysočiny a Zlínského kraje. Počet míst je omezen, proto budeme rádi, když se pravidelně účastníte tréninkových randorových srazů v Brně, abychom si po pauze mohli udělat lepší obrázek o sportovcích jak na tom jsou.


Trenéři ze spřízněných oddílů jsou na tatami také vítáni.

Prosím o sdělení dalším trenérům a rodičům, kteří by měli zájem podílet se na společné přípravě sportovců.

Před každým tréninkem prosím o poslání e-mailu, nebo sms kolik přibližně přijede od Vás z klubu sportovců.

TABULKA MOTORICKÝCH TESTŮ PRO ZAŘAZENÍ DO KVŽ V KATEGORII U15.

V případě dotazů prosím kontaktujte trenéra RVŽ Zdeňka Trávníčka 1trawex@seznam.cz  nebo na tel. 608 241 224
Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Dle vývoje epidemiologické situace bude dále upravován.

Pro náš sport bylo velmi důležitým datumem 11. květen 2020 od 0:00 hodin.

Od tohoto data byl totiž umožněn organizovaný trénink sportovců na vnitřním sportovišti.


Pro tuto činnost je stanovena povinnost dodržet tato pravidla:

- na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek

Celé Usnesení vlády ČR ze 30. 4. 2020

V tuto chvíli je prioritou Českého svazu juda zahájení tréninkového procesu.

Na základě dohody s předsedy jednotlivých krajských svazů se do konce června 2020 nebudou pořádat žádné soutěže juda.

Roman Kalous - sportovní ředitel ČSJu


https://www.czechjudo.org/co-prinasi-harmonogram-uvolnovani-ceske-vlady-pro-nas-sportMám na to! - příběh Luisy / I can do it! - Luisa´s story

Video od Andrei Pažoutové - Pokorné (MEJ 1.místo 1998) z AKADEMIE ŠAMPIÓN - HRADEC KRÁLOVÉ

Držíme Luise a všem ostatním dětem palce 👍

Moc děkujeme za krásné a srozumitelné video.

Pavel Uher z TJ Sokol Tvrdonice byl vyhlášen Talentem do 20 let v anketě Sportovec roku okresu Břeclav.

GratulujemeFinální Ranking list ml. žáků.

Body z KP starších žáků


Důležité informace:

POZOR Plénum ČSJu schválilo jednotný členský poplatek ve výši 300,- Kč pro všechny sportovně aktivní členy ČSJu.

VV schválil postup na mistrovské soutěže v roce 2020 takto:
Mladší žáci a žákyně - na základě Krajského Ranking listu (tvořený na základě vybraných soutěží v kraji, příp. dalšími)
Starší žáci a žákyně, dorostenci - na základě Redukovaného Ranking listu (tvořený z výsledků Českých pohárů - Ostrava, Jablonec, N. Bydžov a Brno)
Dorostenky, junioři, juniorky, muži a ženy - mají start otevřený za podmínek stanovených Rozpisem mistrovských a kvalifikačních soutěží 2020


ME v judu 2020 ODLOŽENO na listopad 2020. Vstupenky zůstávají v platnosti!

Vážení kolegové, v příloze naleznete dopis předsedy ČSJu J. Dolejše ohledně vstupenek na ME 2020

Kalendář akcí

Trenéři / rozhodčí

Podpora pro kluby


Na těchto stránkách bude pravidelně zveřejňováno vše, co se týká soutěží v Jihomoravském kraji a spojených oblastech (Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a kraj Vysočina). POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?