KRAJSKÝ SVAZ JUDO JMK

KALENDÁŘ TURNAJŮ a REZERVACE CARESYSTÉMU


PŘEHLED SEMINÁŘŮ A AKCÍ KONANÝCH V KSJu JMK v roce 2024PŘEHLED HOSPODAŘENÍ KSJu JMK 2023 - PODPORA KLUBŮ 

Vzhledem k nepravdivé informaci, která byla na konci roku uvedena na oficiálních FB stránkách SKKP Brno Vodova směrem ke "KSJu JMK", předkládám skutečné finanční informace k hospodaření KSJu JMK a jeho podpory směrem k tomuto klubu v roce 2023.

Na základě uhrazených faktur a smluv v roce 2023 došlo tedy celkově k čerpání podpory SKKP Brno Vodova+SPS/KVŽ ve výši 797.267,-.

Další částka ve výší 610.000,- byla v roce 2023 vynaložena za svazových prostředků na plat trenéra a náklady spojené s přípravou sportovců v SCM Brno při SKKP Brno Vodova. Na obě složky na půdě SKKP se tedy v roce 2023 jedná o podporu z KSJu a ČSju ve výši 1.407.267,-. 

více informací k hospodaření 2023 KSJu JMK a položkový přehled čerpání


ZDROJE FINANCOVÁNÍ KSJu JMK

FINANCE NA PROVOZ JSOU ZÍSKÁVÁNY POUZE OD ČSJu NA ZÁKLADĚ ZAKOUPENÝCH LICENCÍ JEDNOTLIVÝCH KRAJSKÝCH KLUBŮ V PŘEDCHOZÍM ROCE.

V LOŇSKÉM ROCE BYL CELKOVÝ OBJEM ZAKOUPENÝCH LICENCÍ V KSJu JMK 755.400,-. (ROZHODUJÍCÍ FAKTOR PRO VÝPOČET PODPORY KSJu JMK A KRAJSKÝCH KLUBŮ V TOMTO ROCE 2024)


!!!!

PROGRAM PODPORA

podpora krajským klubům pro pořádání turnajů v JMK v tomto kalendářním roce.

STARTOVNÉ NA TURNAJÍCH POŘÁDANÝCH V RÁMCI KSJu JMK ZA VŠECHNY KATEGORIE MLÁDEŽE (MLÁĎATA - DOROST) BUDE FINANCOVÁNO Z ÚČTU KSJu JMK.

ÚHRADA STARTOVNÉHO BUDE PROVÁDĚNA NA ZÁKLADĚ FAKTURY VYSTAVENÉ POŘADATELEM ZA VŠECHNY ČLENY KSJu JMK, DO 7 DNÍ PO SKONČENÍ TURNAJE DLE NASTAVENÝCH PRAVIDEL PODPORY.

STARTOVNÉ NA MČR+PČR, ČESKÝCH POHÁRECH BUDE OPĚT ZA VŠECHNY KATEGORIE MLÁDEŽE (ŽÁCI - DOROST) FINANCOVÁNO Z ÚČTU KSJu JMK.

podmínkou k získání podpory KSJu JMK pro úhradu startovného za členy Vašeho klubu:

  • UVÉST NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KLUBU (mezi podporovatele a sponzory)
  • "ČINNOST KLUBU JE PODPOROVÁNA KSJu JMK" s odkazem(proklikem) na webové stránky "www.judo-jmk.cz"


INFORMACE K NOVÉ CE ¨

https://www.czechjudo.org/CE<br>


Pro pořádání krajských turnajů 

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

ROZHODČÍ, STK a team pro "IT podporu"

Pro bližší informace kontaktujte TOMÁŠE SKALKU, komise rozhodčích, 723966059, tomas.skalka@seznam.cz 
 TURNAJE 2024

Sportovní kalendář


V kategorii Kalendář doplněny nové rozpisy. 

Dodržujte prosím důsledně veškerá hygienická opatření a omezení z nich vyplývající.
Jedná se především o omezení počtu účastníků a jejich doprovodu, způsob přihlašování, ...
Tato omezení jsou součástí každého rozpisu a může dojít k jejich doplnění dle aktuálních podmínek.
O případných změnách se Vás pokusíme obratem informovat.

!!!

NOVĚ PŘÍCHOZÍ ČLEN DO 

VAŠEHO KLUBU z UKRAJINY


Při registraci nového člena z UKR do evidence je nezbytné u nového zápisu v profilu zaškrtnout políčko "cizinec", následně zmizí požadavek na "r.č.".  

Svaz jej ode dne provedení registrace vede jako svého nového člena a je již pojištěný na náklady svazu.
Pokud by nový člen startoval na turnaji pořádaným ČSJu a potřeboval by licenci, je nezbytné udělat v evidenci objednávku jeho licence a zaslat toto číslo objednávky na svazového sekretáře 
kalous@czechjudo.cz uvolní pak jeho kartu k tisku bez úhrady poplatku za licenci.


Kalendář akcí

Trenéři / rozhodčí

Podpora pro kluby


Na těchto stránkách bude pravidelně zveřejňováno vše, co se týká soutěží v Jihomoravském kraji a spojených oblastech (Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a kraj Vysočina). POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?