Formuláře ke stažení potřebné k vyúčtování dotace pro pořádání krajských souteží.

cestovní příkaz - vzor

formulář - ztráta času

vzor faktury pro dotaci turnaje


Pro lepší organizaci Vašeho turnaje je možné zapůjčení SCOREBOARDŮ a CARESYSTÉMŮ od KSJu JMK.


PROGRAM PODPORA 2022

podpora klubů pro pořádání turnajů v JMK v roce 2022

STARTOVNÉ NA TURNAJÍCH POŘÁDANÝCH V RÁMCI KSJu JMK ZA VŠECHNY KATEGORIE MLÁDEŽE (MLÁĎATA - JUNIOŘI) BUDE FINANCOVÁNO Z ÚČTU KSJu JMK.

ÚHRADA STARTOVNÉHO BUDE PROVÁDĚNA NA ZÁKLADĚ FAKTURY VYSTAVENÉ POŘADATELEM ZA VŠECHNY ČLENY KSJu JMK, DO 7 DNÍ PO SKONČENÍ TURNAJE DLE NASTAVENÝCH PRAVIDEL PODPORY.

Velká cena

 • dle usnesení na 5x VC hradit náklady na rozhodčí + jejich cestovní náklady
 • personální zabezpečení: dotace maximálně 3 rozhodčí na tatami, 1 STK (na 3 tatami), 2 STK (na 4 tatami), instruktor, hlavní rozhodčí

Turnaje nižší kategorie

 • na 6ti turnajích nižší kategorie hradit klubům náklady na rozhodčí + jejich cestovní náklady
 • personální zabezpečení: dotace maximálně 6 rozhodčí (max. 3 rozhodčí na tatami), 1 STK, instruktor, hlavní rozhodčí

Moravská liga

 • startovné 2.500,- (4kola)
 • náklady na ML se rozdělí poměrnou částí mezi přihlášené kraje dle počtu startujících klubů

Tyto náklady budou uhrazeny po 1. kole ML. Pokud budou skutečné náklady vyšší, doúčtování nákladů pak proběhne po skončení všech 4 kol.

 • koordinátorem rozhodčích ML zůstává nadále po dohodě s laskavým svolením pan Zdeněk MAZAL.

Finanční ohodnocení:

rozhodčí I.třídy

1.600,- cestovní náklady hrazeno JMK

rozhodčí II.třídy

1.300,- cestovní náklady hrazeno JMK

rozhodčí III.třídy

1.000,- cestovní náklady hrazeno JMK


instruktor rozhodčích

 • 2.000,- cestovní náklady hrazeno JMK

STK

 • 2.000,- cestovní náklady hrazeno JMK

hlavní rozhodčí

 • 2.000,- + cestovní náklady hrazeno JMK

· Proplacení cestovních nákladů

 • pouze rozhodčím z JMK a sousedních krajů. Pokud pojedou ze stejné oblasti 3 rozhodčí, bude jim proplacen jeden jízdní doklad, na dopravě se domluví mezi sebou...
 • v případě nutnosti delegování rozhodčích z ostatních krajů bude schválení proplacení v kompetenci předsedy KR
 • 4,70Kč/km + palivo dle spotřeby ve velkém TP vozidla

  Cena paliva pro rok 2022 dle vyhlášky stanovena zákonem.

  natural 95 44,50,-/ltr motorová nafta 47,10,-/ltr 

· Podmínky k získání podpory jsou:

 • náklady spojené s rozhodčími uhradí dočasně z vlastních zdrojů pořádající klub, do 7 dní vystaví fakturu k proplacení na ČSJu a odešle emailem k označení předsedovi JMK na lukashort@seznam.cz, vzor faktury je níže specifikován. Naleznete mezi soubory ke stažení.
 • startovné závodníků v maximální výši 250,-/os.
 • do 7 dní od skončení turnaje odeslat na přesedu STK JMK výsledky ve formátu PDF/Excell
 • u VC zajištění a zprovoznění CareSystemu, proškolení proběhne průběžně v rámci turnajů
 • na každém dotovaném turnaji bude přítomen instruktor rozhodčích (hrazeno JMK)
 • spolu s fakturou doložit jmenný seznam vyplacených účastníků, cesťáky s vyplacenou částkou a rozpis pořádaného turnaje.

· Fakturační adresa ČSJu

Český svaz juda Zátopkova 100/2160 17 Praha 6  IČ: 00537560

DIČ: CZ00537560

Bankovní spojení: Raiffeisen bank Číslo účtu: 508 099 8001/5500
 • Znění textu nákladové faktury, aby byla v souladu s metodikou čerpání dotace z krajského pod-účtu vedeného na ČSJu.

"Fakturujeme vám za náklady spojené s pořádáním turnaje (např. VC POLNÁ, V TERMÍNU ....)"

K nákladové faktuře pořádající klub pošle na email předsedy kraje lukashort@seznam.cz také scany dokladů (komu bylo co vyplaceno a co je obsahem faktury, za co se faktura hradila..cesťáky, Ztráta_času_POTVRZENÍ_formulář) a také ROZPIS pořádaného turnaje.
SEZNAM ROZHODČÍCH KSJu JMK

- seznam rozhodčích, kteří jsou způsobilí pro funkci hlavního rozhodčího a instruktora při pořádání turnajů -


Top 30:

Mazal Zdeněk

Svoboda Ivo

Z okolních krajů:

Kadlčák Richard

Vydra Daniel

Trojnar Robert

Bártel Jan

Jestřebská Barbora

Šafránek Martin

Hodnocení v roce 2018 alespoň 6,0:

Musil Robin


seznam Mezinárodních rozhodčích.

Bednářová , Skalka , Nachtigall,

zlínský kraj: Šimčák, Lajza 

____________________________________________________________________

seznam jmenovaných Instruktorů ČSJU

Skalka

zlínský kraj: Lajza

do funkce instruktora pro turnaj JMK doporučeno:

Bednářová, Nachtigall, Mazal,

zlínský kraj: Jestřebská, Kadlčák

____________________________________________________________________

Ředitel soutěže: v pravomoci pořádajícího klubu

Práce s programem: (losování) Klíma, Navrátil,  zlínský kraj: Marek Šimčák