Formuláře ke stažení potřebné k vyúčtování dotace pro pořádání krajských souteží.

formulář - ztráta času

vzor faktury pro dotaci turnaje


Pro lepší organizaci Vašeho turnaje je možné zapůjčení SCOREBOARDŮ a CARESYSTÉMŮ od KSJu JMK.


PODPORA KLUBŮ 2024

ZPRÁVA VÝKONNÉHO VÝBORU O PODPOŘE KLUBŮ POŘÁDAJÍCÍCH TURNAJE PRO MLÁDEŽ V JMK

Z komunikace členů výboru KSJu JMK na konci roku 2023 vyplývá, že v roce 2024 proběhne podpora klubů JMK při pořádání turnajů.

Přítomni: Tomáš Skalka, Miroslav Klíma, Zdeněk Mazal, Lukáš Hořt

EKONOMICKÁ SMĚRNICE pro rok 2024

STARTOVNÉ NA TURNAJÍCH POŘÁDANÝCH V RÁMCI KSJu JMK ZA VŠECHNY KATEGORIE MLÁDEŽE (MLÁĎATA - DOROST) BUDE FINANCOVÁNO Z ÚČTU KSJu JMK.

ÚHRADA STARTOVNÉHO BUDE PROVÁDĚNA NA ZÁKLADĚ "samostatné" FAKTURY VYSTAVENÉ POŘADATELEM ZA VŠECHNY ČLENY KSJu JMK, DO 7 DNÍ PO SKONČENÍ TURNAJE DLE NASTAVENÝCH PRAVIDEL PODPORY.

Velká cena

 • dle usnesení na VC hradit náklady na rozhodčí + jejich cestovní náklady
 • personální zabezpečení: dotace maximálně 3 rozhodčí na tatami, 1 STK (na 3 tatami), 2 STK (na 4 tatami), instruktor, hlavní rozhodčí

Turnaje nižší kategorie

 • na turnajích nižší kategorie hradit klubům náklady na rozhodčí + jejich cestovní náklady
 • personální zabezpečení: dotace maximálně 6 rozhodčí (max. 3 rozhodčí na tatami), 1 STK, instruktor, hlavní rozhodčí

Finanční ohodnocení:

národní rozhodčí + rozhodčí I.třídy

1.800,- + cestovní náklady hrazeno JMK

rozhodčí II.třídy

1.600,- + cestovní náklady hrazeno JMK

rozhodčí III.třídy

1.400,- + cestovní náklady hrazeno JMK

instruktor rozhodčích

2.200,- + cestovní náklady hrazeno JMK

STK

2.200,- + cestovní náklady hrazeno JMK, v případě večerního losování předem +500,-

hlavní rozhodčí

2.200,- + cestovní náklady hrazeno JMK

· Proplacení cestovních nákladů dle aktuálního zákoníku práce (dle náhrady PRAVIDEL ČSJu)

pouze rozhodčím z JMK a sousedních krajů. Pokud pojedou ze stejné oblasti 3 rozhodčí, bude jim proplacen jeden jízdní doklad, na dopravě se domluví mezi sebou...

 • v případě nutnosti delegování rozhodčích z ostatních krajů bude schválení proplacení v kompetenci předsedy KR

 • palivo dle spotřeby ve velkém TP vozidla - dle aktuálních formulářů na ČSJu https://www.czechjudo.org/dokumenty?id_category=23

· Podmínky k získání podpory jsou:

 • · Podmínky k získání podpory jsou:

  • vystavit 2 faktury v .PDF:
  • 1. faktura: "náklady" spojené s turnajem - rozepsat jednotlivé položky (rozhodčí uhradí v den turnaje dočasně z vlastních zdrojů pořádající klub), příloha faktury bude obsahovat "rozpis" turnaje a jmenný seznam vyplacených účastníků, cesťáky s vyplacenou částkou, ve formátu .PDF.
  • 2. faktura: "startovné" ve formátu .PDF za členy KSJu JMK na základě startovní listiny, příloha faktury bude obsahovat jmenný seznam účastníků v .xlsx, kde bude prokazatelné, že se jedná o člena KSJu JMK

  • startovné závodníků v maximální výši 250,-/os., pro Šampionát Moravy a Mláďat ve výši 300,-/os.
  • do 7 dní vystaví pořadatel faktury k proplacení na hlavičku ČSJu a odešle emailem předsedovi KSJu JMK na lukashort@seznam.cz, vzor faktury je níže specifikován. Naleznete mezi soubory ke stažení.
  • přihlašování a vážení závodníků den předem (zaslání startovní listiny závodníků pořadateli den před soutěží)
  • do 7 dní od skončení turnaje odeslat na předsedu STK JMK výsledky ve formátu PDF/Excell
  • u VC zajištění a zprovoznění CareSystemu, proškolení proběhne průběžně v rámci turnajů
  • na každém dotovaném turnaji bude přítomen instruktor rozhodčích (hrazeno JMK)

· Fakturační adresa ČSJu:

Český svaz juda Zátopkova 100/2160 17 Praha 6 IČ: 00537560

Bankovní spojení: Raiffeisen bank číslo účtu: 508 099 8001/5500

 • Znění textu nákladové faktury, aby byla v souladu s metodikou NSA pro čerpání dotace z krajského pod-účtu vedeného na ČSJu.

"Fakturujeme vám za náklady spojené s pořádáním turnaje (např. VC BLANSKO, V TERMÍNU ....)"

K nákladové faktuře pořádající klub pošle na email předsedy kraje lukashort@seznam.cz také scany dokladů (komu bylo co vyplaceno a co je obsahem faktury, za co se faktura hradila..cesťáky, Ztráta_času_POTVRZENÍ_formulář) a také ROZPIS pořádaného turnaje.

· Financování - dotace turnajů v JMK

· Podpora klubů JMK při pořádání krajských turnajů,

Velká cena

 • Blansko
 • Adamov

Ostatní turnaje

 • Řečkovický nářez (Junior Judo Brno)
 • Šampionát Moravy mláďat Veselí nad Moravou
 • Turnaj mládeže v judu (Kostice)
 • Gladork Cup (Znojmo)
 • Líšeňský pohár (Judo Kata Brno)
 • Přípravky GORKÉHO

ÚHRADA MEDAILÍ, POHÁRŮ, DIPLOMŮ není součástí DOTACE a KSJu JMK tyto položky NEHRADÍ.
SEZNAM ROZHODČÍCH KSJu JMK v roce 2018

- seznam rozhodčích, kteří jsou způsobilí pro funkci hlavního rozhodčího a instruktora při pořádání turnajů -


Top 30:

Mazal Zdeněk

Svoboda Ivo

Z okolních krajů:

Kadlčák Richard

Vydra Daniel

Trojnar Robert

Bártel Jan

Ševčíková-Jestřebská Barbora

Šafránek Martin

Hodnocení v roce 2018 alespoň 6,0:

Musil Robin


seznam Mezinárodních rozhodčích.

Bednářová , Skalka , Nachtigall,

zlínský kraj: Šimčák, Lajza 

____________________________________________________________________

seznam jmenovaných Instruktorů ČSJU

Skalka

zlínský kraj: Lajza

do funkce instruktora pro turnaj JMK doporučeno:

Bednářová, Nachtigall, Mazal,

zlínský kraj: Ševčíková-Jestřebská, Kadlčák

____________________________________________________________________

Ředitel soutěže: v pravomoci pořádajícího klubu

Práce s programem: (losování) Klíma, Navrátil,  zlínský kraj: Marek Šimčák