Proč hradit členský příspěvek ČSJu?


 Stanovy Českého svazu juda rozlišují několik druhů členství jednotlivce (fyzické osoby) ve spolku. Tzv. závodně-aktivní členství a rekreačně-aktivní členství jsou podmíněny řádnou úhradou stanovených členských příspěvků na daný rok. Touto úhradou je daný jednotlivec prokazatelně aktivním členem Českého svazu juda.

 Pouze člen s řádně uhrazeným členským příspěvkem se může účastnit na soutěžích, účastnit se vzdělávacích a odborných akcím, rozhodovat, být trenérem a zkušebním komisařem a skládat zkoušky pro zvyšování stupně technické vyspělosti KYU a DAN.

 Český svaz juda je řádným členem České unie sportu, která je zastřešujícím orgánem řady sportovních svazů. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy i členové Českého svazu juda, jsou pojištěny prostřednictvím úrazové pojistky uzavřené s Pojišťovnou VZP, a.s.

 Podmínkou pro to, aby daný jednotlivec mohl toto úrazové pojištění využít, je tedy úhrada stanoveného členského příspěvku na daný rok. Při oznámení škodné události prokazuje daný jednotlivec svoje členství v České unii sportu písemným potvrzením Českého svazu juda, které bez úhrady členského příspěvku nelze vydat.

 Členský příspěvek tedy v sobě obsahuje i úrazové pojištění, které se vztahuje nejen na soutěže, ale i na každodenní tréninkový proces.

 Výše uhrazených členských příspěvků dále rozhoduje o prostředcích, které jsou přiděleny jednotlivým krajským svazům juda a které pak krajské svazy využívají k úhradě nákladů spojených s pořádáním turnajů, seminářů, prací rozhodčích a jednotlivých krajských komisí. Český svaz juda převádí počátkem roku 50% částky z uhrazených členských příspěvků na účty jednotlivých krajských svazů, další část převyšující 50% částky z uhrazených členských příspěvků jsou pro činnost jednotlivých krajských svazů alokovány na účtech Českého svazu juda. Z těchto prostředků krajské svazy juda primárně hradí náklady spojené s mládeží"

----------------------

 Z TĚCHTO FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ SE HRADÍ POŘÁDÁNÍ TURNAJŮ, VŠEM ČLENŮM NAŠEHO KSJu STARTOVNÉ NA MČR, PČR, ČP a všech turnajích pořádaných na území JMK ve všech věkových kategoriích mládeže. 

 KSJu JMK přispívá mládeži také na úhradu nákladů spojených s účastí na pravidelných tréninkových srazech.

 Z toho vyplývá, že tyto vynaložené prostředky za členské příspěvky směrem k ČSJu jsou účelně využity ve prospěch aktivně sportující mládeže v celém našem jihomoravském kraji.


  • Úrazové pojištění od roku 2018
    • Úrazové pojištění pro úrazy od 1.2.2019 řeší VZP, a.s. Více o pojištění zde...
    • Škodné události (úrazy) vzniklé před 1.2.2019 se uplatňují dle smlouvy č. 4950050842 u Pojišťovny Kooprativa a. s., na jejích formulářích.
PODPORA KLUBŮ v JMK

PODPORA AKTIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE VAŠEHO KLUBU V NÁSLEDUJÍCÍM KALENDÁŘNÍM ROCE JE ZÁVISLÁ NA VÝŠI VŠECH ZAKOUPENÝCH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ V LETOŠNÍM ROCE V CELÉM KSJu JMK.


PODPORA KLUBŮ 

ZPRÁVA VÝKONNÉHO VÝBORU O PODPOŘE KLUBŮ POŘÁDAJÍCÍCH TURNAJE PRO MLÁDEŽ V JMK


 OFICIÁLNÍ VYZNAMENÁNÍ A OCENĚNÍ ČLENŮ KSJu - ČESTNÉ PLAKETY

Směrnice o udělování svazových vyznamenání a ocenění

Svazová vyznamenání a ocenění všech stupňů schvaluje a předává příslušný svazový orgán - KSJu, v jehož působnosti vyznamenaná nebo oceněná osoba pracuje.

Svazové vyznamenání nebo ocenění navrhuje klub, oddíl judo nebo výkonný orgán KSJu.


Podmínky pro získání plaket

bronzová plaketa KSJu •aktivní činnost po dobu 20ti let ve funkci trenéra, rozhodčího nebo funkcionáře na úrovni klubu, oddílu judo nebo KSJu, nebo •práce ve výkonném orgánu KSJu ve dvou volebních obdobích, nebo •dlouholetá úspěšná závodnická činnost na úrovni KSJu, nebo •opakované medailové umístění na MČR v seniorských kategoriích.

 • stříbrná plaketa KSJu •aktivní činnost po dobu 25 let ve funkci trenéra, rozhodčího nebo funkcionáře na úrovni klubu, oddílu judo nebo KSJu, nebo •práce ve výkonném orgánu KSJu ve třech volebních obdobích, nebo •zisk mistrovského titulu a medailového umístění na MČR v seniorských kategoriích. 

zlatá plaketa KSJu •aktivní činnost po dobu 30 let ve funkci trenéra, rozhodčího nebo funkcionáře na úrovni klubu, oddílu judo nebo KSJu, nebo •práce ve výkonném orgánu KSJu ve čtyřech volebních obdobích, nebo •opakovaný zisk mistrovských titulů a medailového umístění na MČR v seniorských kategoriích.


MÁTE VE SVÉM OKOLÍ NĚKOHO, KOHO BY JSTE CHTĚLI ZA JEHO TRENÉRSKOU ČINNOST OCENIT? 

ZAŠLETE EMAIL NA VEDENÍ KSJu JMK.