Dopis předsedy KR KSJu JMK


Vážení a milí kolegové,

 v souladu s plánovanými krajskými školícími aktivitami na rok 2020 Vám v příloze zasílám pozvánku na "Školení rozhodčích judo Jihomoravského a Zlínského kraje", které se bude konat v Kroměříži ve dnech 14. - 15. 3. 2020.
Prosím věnujte pozornost všem informacím uvedeným v tomto emailu, které se týkají nových i stávajících aktivních rozhodčích.

Hlavním záměrem akce je vyškolit co nejvíce nových rozhodčích judo, kteří by doplnili stávající sbory rozhodčích obou krajů.

Jak všichni víme, z důvodu generační výměny na úseku rozhodčích došlo v obou krajích k výraznému poklesu počtu aktivních rozhodčích.

Tato školící akce je také odpovědí na naléhavé požadavky všech oddílů a pořadatelů soutěží judo, které byly tlumočeny na krajské schůzi 2019. Proto tímto na vás všechny apeluji, aby každý oddíl Jihomoravského kraje bez výjimky na toto školení delegoval alespoň jednoho účastníka, který bude skládat zkoušky na nového rozhodčího ČSJu.

V této souvislosti zdůrazňuji fakt, že KSJu JMK hradí účastnický poplatek 1.000 Kč za každého nového rozhodčího z vlastních prostředků, aby takto maximálně napomohl rozšíření svého sboru rozhodčích.

I proto vedení KSJu JMK očekává, že každý mateřský oddíl tuto školící aktivitu podpoří, vyšle svého kandidáta, a přispěje tak k vyřešení kritické situace nízkého stavu rozhodčích ve svém kraji.

V souladu se Zásadami KR ČSJu jsou minimální požadavky na nového rozhodčího = alespoň 16 let a 2.kyu. Vítáni jsou však i nositelé 3.kyu, kteří jsou výhledově před zkouškami na 2.kyu. Své kandidáty prosím uveďte na návratce, která je součásti přiložených propozic školení a v řádném termínu ji odešlete nazpět k registraci účastníků.

Důležité pro stávající aktivní rozhodčí !Jen připomínám, že v souladu se Zásadami KR ČSJu pro aktivní rozhodčí platí povinnost se do 3 let od poslední školící akce zúčastnit doškolení ve znalosti pravidel. Po 3 letech bez doškolení kvalifikace rozhodčího zaniká.

Žádám tedy všechny naše aktivní rozhodčí, aby s touto školící akcí určitě počítali, zejména v případě rizika zániku kvalifikace rozhodčího.

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na setkání v Kroměříži.

S podravem, Tomáš Skalka
Předseda KR KSJu JMK